Sunified

Sunifieds teknik digitaliserar solenergi och gör varje solpanel till en smart panel. Med sin UNITY deeptech-sensorhårdvara i miniatyr som är inbyggd i solcellspaneler är Sunified redo att revolutionera hur grön el kopplas samman och hanteras med omvärlden.

Om Sunified

Sunified är ett företag som grundades med syftet att koppla samman världen med förnybar energi. De skapar en plattform och teknik som gör det möjligt för intressenter, operatörer, finansiärer och försäkringsbolag att få realtidsdata från solcellspaneler för att fatta lönsamma beslut.

Sunifieds förhållande till SALT

Sedan sommaren 2023 har Sunified arbetat med SALT. Leon Gerard Vandenberg, chef för Sunified, har tagit in en utvecklare från SALT som ansvarar för att utforma, bygga och underhålla teknikstacken för Sunifieds plattform.

"Det är mycket svårt att anställa personer som kommer från universitet där de inte har någon branscherfarenhet. Och vi måste kunna få dem att vara produktiva under den första veckan eller två - när de förstår vår bransch och det problem som vi försöker lösa. Så det var väldigt bra att hitta någon som hade den branschkännedomen och den kompetensen så att de kunde komma igång snabbt."

Att föra Sunified framåt

Leon nämnde att den viktigaste egentskapen som en utvecklare bör ha är förmågan att flytta företaget framåt till produktion, allt medan man förlitar sig på en teknikstack som är redo att leverera och stödja Sunifieds plattform. Ett värde som Leon håller högt är dessutom när en utvecklare också kan interagera med kunderna.

"Innovation är rörigt och det är också svårt att få rätt teamdynamik och hitta rätt kunder" , säger Leon Vandenberg."Så vi behöver utvecklare som kan hjälpa oss att lösa dessa problem, samarbeta med kunden, vara kundfokuserade och förstå det också."

Anställ en fullstack-utvecklare med flexibla villkor

Under rekryteringsprocessen blev det tydligt att det skulle vara fördelaktigt för Sunified att anställa under mer flexibla villkor. Vi kom överens och kunde framgångsrikt avrunda processen och placera en fullstack-utvecklare med rätt kompetens och inställning för att ta Sunified till nästa nivå.

"SALT hjälpte oss att hitta rätt utvecklare vid rätt tidpunkt. De hade en flexibel uppdragsmodell som gjorde det möjligt för oss att genomföra vår affärsplan. Vi valde en utvecklare och vi är mycket nöjda med relationen med SALT."

Sunifieds syfte

Sunifieds syfte är att göra världen medveten om fördelarna med förnybar energi. På SALT strävar vi efter att fortsätta bidra till Sunifieds utvecklingsteam och berika företaget med människor som delar det tankesätt och de mål som Leon och hans ledningsgrupp har satt upp.

The logo of Sunified in orange font set against a backdrop of a solar panel field during sunset. The image is very yellow tinted.
Profile picture of Leon Gerard Vandenberg, the director of Sunified.

Leon Gerard Vandenberg

Chef på Sunified

"SALT hade en flexibel uppdragssmodell som gjorde det möjligt för oss att genomföra vår affärsplan.
Vi är mycket nöjda med vår relation med SALT."

salt-logo-white-png-transparent

SALT grundades för att öka utbudet av profesionella utvecklare i Europa genom att erbjuda accelererade karriärprogram.

Vi vidareutbildar självlärda kodare till att bli professionella full-stack-utvecklare.

Läs mer om oss

Våra kontor

Följ oss